Điều khoản sử dụng

Hạn chế sử dụng

Doosan Robotics cấp cho người dùng của mình quyền không độc quyền và không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập và sử dụng văn bản, bản vẽ, âm thanh, tệp, liên kết và mã nguồn của Trang web (“Tài liệu”). Bạn chỉ có thể xem và tải xuống Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và việc sử dụng đó không chuyển giao quyền sử dụng Tài liệu hoặc các bản sao của Tài liệu đó cho bạn.


Bạn
1. phải duy trì bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác, nhãn hiệu sở hữu, biểu tượng, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và các nhãn hiệu khác có trong Tài liệu trang web trong các bản sao của tài liệu đã tải xuống;
2. không được sửa đổi, tái sản xuất, đăng công khai, biểu diễn, tiết lộ hoặc sử dụng Tài liệu cho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại theo bất kỳ cách nào;
và 3. không được chuyển Tài liệu cho bên thứ ba trừ khi bên thứ ba chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo Điều khoản, Thông báo pháp lý, Chính sách quyền riêng tư và các điều khoản khác ("Điều khoản của Trang web").
Doosan Robotics có thể sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản của Trang web mà không cần thông báo cho người dùng. Bạn đồng ý kiểm tra định kỳ các Điều khoản của Trang web, các Điều khoản này có thể được cập nhật và thông báo trên Trang web trong tương lai và tuân thủ chúng. Bản quyền, các quyền sở hữu trí tuệ khác trên Trang web và tất cả các tài liệu được đăng trên Trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều ước quốc tế giữa các quốc gia tương ứng và bạn đồng ý không sao chép chúng bất hợp pháp hoặc sử dụng chúng theo cách vi phạm bản quyền của Doosan Robotics. Các quyền được cấp cho bạn sẽ tự động bị chấm dứt mà không cần thông báo nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản của Trang web và bạn phải hủy ngay lập tức mọi bản sao của tài liệu mà bạn đã tải xuống, duy trì hoặc quản lý. Doosan Robotics không cấp bất kỳ quyền ngầm hoặc rõ ràng nào đối với bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu nào,

Liên kết đến các trang bên ngoài

Doosan Robotics có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác để thuận tiện cho bạn. Tuy nhiên, Doosan Robotics không đảm bảo độ tin cậy của trang web được liên kết và không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web được liên kết hoặc việc sử dụng nó.

Liên kết bên ngoài đến trang web này

Các liên kết bên ngoài đến Trang này phải nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Doosan Robotics. Tuy nhiên, (1) các liên kết chỉ chứa văn bản chỉ chứa tên "Doosan Robotics"; (2) chỉ một liên kết đến www.doosanrobotics.com và không đến một trang con; (3) các liên kết hiển thị trang toàn màn hình trong cửa sổ trình duyệt mới có thể hoạt động và tìm kiếm được, không nằm trong khung của trang web được liên kết khi người dùng nhấp vào liên kết; (4) các liên kết trong đó trang web bên ngoài được liên kết bởi hình dạng, vị trí hoặc các khía cạnh khác của liên kết hoặc các hoạt động hoặc sản phẩm của trang web sẽ không khiến người dùng hiểu nhầm rằng chúng có liên quan đến hoặc được tài trợ bởi Doosan Robotics; hoặc (5) các liên kết không ảnh hưởng đến tên và hình ảnh đẹp của nhãn hiệu Doosan Robotics không cần sự chấp thuận bằng văn bản. Doosan Robotics có thể, tùy theo quyết định của mình,

Thông tin do người dùng cung cấp

Thông tin cá nhân do người dùng cung cấp thông qua Trang web được bảo vệ bởi Chính sách quyền riêng tư liên quan đến Trang web. Bạn không được cung cấp thông tin bí mật hoặc thông tin có quyền thuộc về bạn thông qua Trang web. Nếu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu không được Doosan Robotics yêu cầu thông qua Trang web, bạn đồng ý rằng thông tin hoặc tài liệu đó không được bảo mật hoặc tuân theo các quyền thuộc về bạn. Bạn không được cung cấp bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào cho Doosan Robotics có chứa thông tin phỉ báng, đe dọa, khiêu dâm hoặc bất hợp pháp khác hoặc tài liệu hoặc tài liệu thuộc quyền của người khác.

Từ chối thu thập địa chỉ email trái phép

Doosan Robotics không cho phép thu thập trái phép các địa chỉ email được đăng trên trang web này bằng cách sử dụng chương trình thu thập email hoặc các phương tiện kỹ thuật khác. Các hành vi vi phạm quy định này sẽ bị xử lý hình sự theo Đạo luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông.

Luật pháp ở quốc gia của người dùng

Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp của tất cả các quốc gia, bao gồm cả Hàn Quốc, quốc gia cư trú của bạn và quốc gia dịch vụ. Doosan Robotics không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm nào như vậy.

Các thay đổi

Doosan Robotics có thể sửa đổi, thêm vào hoặc xóa bất kỳ phần nào hoặc tất cả các Điều khoản theo quyết định riêng của mình vào từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Các thay đổi đối với Điều khoản có hiệu lực khi thông báo về những thay đổi đó được đăng.
Doosan Robotics có quyền chấm dứt, sửa đổi, tạm ngừng quyền truy cập vào Trang web này và một số chức năng của nó, đồng thời giới hạn một số tính năng và dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Doosan Robotics có thể làm mất hiệu lực của thẩm quyền, quyền và quyền được cấp cho người dùng theo Điều khoản và người dùng phải hủy ngay dữ liệu trong trường hợp mất hiệu lực, chẳng hạn như thẩm quyền. 

Các Điều khoản sẽ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 9 năm 2017.

top

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.